top of page

D14 Mindemyren

D14 Mindemyren ein del av Bybanen, byggetrinn 4

På Mindemyren er det bygget fleire framtidsretta blågrøne løysingar.

- langstrakte regnbed fylt med stauder, som skal ta regnvatnet frå bilvei, og sykkelvei/fortau

- åpen vannkanal som tar overflatevatnet frå fortau.

Som byggeleder for landskapsarbeid har eg
-kvalitetssikra arbeidsgrunnlaget
- fulgt opp krav til leveranser
- i felleskap med entreprenør og projekterende kome fram til gode løysninger
- kontrollert utførelse

Eg gler meg til å følge med den vidare utviklinga på Mindemyren!
Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page