top of page
P9050613_edited.jpg

Tjenester

Prosjektering

- detaljer

- snitt

- skisser

- planer

- utarbeidelse av beskrivelse og kontrakter

- som del av prosjekteringsgruppe

- hager

- anlegg

- lekeplass

- offentlig og privat

m.m.

- handterer godt Auto CAD Civil 3D

Kvalitetssikring

Kan bistå med kvalitetssikring i forbindelse med utførelse, prosjektering og avslutning av prosjekt

Planlegging

- skjøtsel og vedlikehold av planter og trær

- graving nær trær som skal bevares

- har lang erfaring med ulike tiltak, små og store. kan bidra i ein planleggingsprosess

Rådgjeving

Bistår gjerne om det er ein faglig utfordring som må løysast. 

Oppfølging på byggeplass

- framdrift

-kvalitet

- god kjennskap Norsk standard 3420, SVV prosesskode, TEK etc.

- god praktisk, teknisk og økonomisk innsikt i ulike deler av et prosjekt

- god kjennskap til byggherreforskrifta

 

 

 

Projsektadministrasjon

- Byggeledelse

- Anleggsledelse

- øvrig prosjektledelse 

bottom of page